Для самостійного вивчення - ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА. Випуск 43.

ББК 65.9
Н 42
УДК 338.45(07)
Рекомендовано до друку вченою радою МДГУ ім. П. Могили (протокол № 5(37) від 13 січня 2006 р.)
Неделько І.Г.
Економіка підприємства: Методичні рекомендації. Для самостійного вивчення. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – Вип. 43. – 36 с.

Нічого не знайдено