Для самостійного вивчення - ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО. Випуск 93.

УДК 340.12:342
ББК 67.0
Л 63
Рекомендовано до друку кафедрою історії та теорії держави і права (протокол № 07/08-03 від 29.10.2007 р.) та засіданням ради юридичного факультету (протокол № 9 від 23.11.2007 р.).
Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 4(57) від 27.12.2007 р.).
Рецензент:
Ковальова С.Г. – к.ю.н., доцент кафедри історії та теорії держави і права юридичного факультету МДГУ ім. Петра Могили.
Лісна І.С. Історія вчень про державу і право: Методичні матеріали. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Вип. 93. – 52 с. (Для самостійного вивчення).
Нічого не знайдено