Для самостійного вивчення - Криміналістика. Навчально-методичні матеріали. Для самостійного вивчення. Випуск 83

ББК 67.99(2)94
К 64
УДК 343.9(075.8)
Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 7(49) від 15.03.2007 р.)
Рецензент: д.ю.н., професор Кириченко О.А.
К64 Коновалов В.В. Криміналістика: Навчально-методичні матеріали. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 208 с. – (Для самостійного вивчення).
ББК 67.99(2)94
Посібник підготовлений у відповідності з програмою курсу „Криміналістика”, що викладається на юридичному факультеті МДГУ ім. П. Могили.
Виконання практичних завдань з криміналістичної техніки здійснюється за такою схемою: вивчення рекомендованої літератури, технічних засобів та об’єктів дослідження, які використовуватимуться, інформації, що є базовою для виконання завдань.
Для вивчення криміналістичної тактики та методики розслідування окремих видів злочинів у посібнику міститься конспект лекцій, складений у відповідності із програмою навчального курсу. Після теоретичного викладення теми містяться практичні завдання, метою яких є розвиток творчих здібностей студентів по складанню окремих процесуальних документів, застосуванню тактичних прийомів підготовки та проведенню окремих слідчих дій.
В посібнику наведені індивідуальні підсумкові завдання та рекомендації по їх виконанню, перелік питань до іспиту, література до курсу.

Нічого не знайдено