Авторська лекція - Сучасні методи теорії штучного інтелекту. Випуск 1.

Гожий Олександр Петрович – декан факультету комп’ютерних наук, завідувач кафедри інформаційних технологій проектування, к.т.н., доцент, викладає наступні дисципліни: функціональне і логічне програмування, основи проектування систем штучного інтелекту, експертні системи, об’єктно-орієнтована методологія створення комп’ютерних систем, спеціальні алгоритми в інтелектуальних системах, проектування систем штучного інтелекту. Коло наукових інтересів: інтелектуальні системи, системні технології та методи в дослідженні складних систем. Опублікував 34 наукові роботи.

1. Титул.
2. Штучні нейронні мережі. ->
3. Приклад використання нейроннх мереж для програмування комп_ютерних ігор. ->
4. Архітектура нейроконтроллера ->
5. Навчання нейроконтроллера ->
6. Зміст.
7. Додаткова інформація.