Методична серія - Етнологія регіону: Методичні рекомендації до семінарських занять.

ББК 63.5
Е 27
УДК 39(477)(07)

Рекомендовано до друку кафедрою державної служби МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 5 від 29 березня 2007 р.) та Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 8(50) від 12 квітня 2007 р.)


Рецензенти:
Іванов М.С. – доктор політичних наук, професор кафедри державної служби Інституту державного управління МДГУ імені Петра Могили.
Андріяш В.І. – кадидат політичних наук, доцент, заступник директора Інституту державного управління МДГУ імені Петра Могили.

Е 27 Євтушенко О.Н. Етнологія регіону: Методичні рекомендації до семінарських занять. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – С. 72.

Науково-методичні рекомендації до курсу “Етнологія регіону” містять тематику лекцій, плани та завдання досемінарських занять, питання для самостійної роботи, літературу. В рекомендаціях даються питання до заліку, наводиться список основної та допоміжної літератури.
Науково-методичні рекомендації призначені для студентів факультету політичних наук зі спеціальності міжнародні відносини, а також для слухачів Інституту державного управління.

©. Євтушенко О.Н., 2007
© МДГУ ім. Петра Могили, 2007

Нічого не знайдено