Методична серія - Теорія міжнародних відносин і зовнішня політика України. Навчально-методичні матеріали

УДК 327.01 (07)
ББК 66.4
Б 88

УДК 327.01 (07)


Рецензенти:
Іванов М.С. – доктор політичних наук, професор
Левченко Л.О. – кандидат політичних наук, доцент
Шкуренко К.О. – кандидат політичних наук

Б 88 Бронніков В.Д. Теорія міжнародних відносин і зовнішня політика України: Навчально-методичні матеріали. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Вип. 95. – 64 с. (Методична серія).

УДК 327.01 (07)
ББК 66.4
Б 88


Ця робота підготовлена на основі навчально-методичного комплексу для студентів факультету політичних наук. У навчально-методичних матеріалах розкриваються основні теоретико-методологічні засади і зміст навчального курсу “Теорія міжнародних відносин і зовнішня політика України”, надаються плани семінарських занять, методика підготовки до них студентів, питання самостійного опрацювання і література до кожної теми.

© Бронніков В.Д., 2008
© МДГУ ім. Петра Могили, 2008
Зміст
1. В.Д. Бронніков Теорія міжнародних відносин і зовнішня політика України. Навчально-методичні матеріали
Мета та завдання дисципліни. Її місце у навчальному процесі.
2. В.Д. Бронніков Теорія міжнародних відносин і зовнішня політика України. Навчально-методичні матеріали
Робоча програма з навчальної дисципліни "Теорія міжнародних відносин і зовнішня політика України".
3. В.Д. Бронніков Теорія міжнародних відносин і зовнішня політика України. Навчально-методичні матеріали.
Тематичний та погодинний план викладання дисципліни.
4. В.Д. Бронніков Теорія міжнародних відносин і зовнішня політика України. Навчально-методичні матеріали.
Тематика лекційних заннять.
5. В.Д. Бронніков Теорія міжнародних відносин і зовнішня політика України. Навчально-методичні матеріали.
План групових заннять з курсу "Теорія міжнародних відносин і зовнішня політика України".
6. В.Д. Бронніков Теорія міжнародних відносин і зовнішня політика України. Навчально-методичні матеріали.
Самостійна робота студентів. Самостійне вивчення першоджерел.
7. В.Д. Бронніков Теорія міжнародних відносин і зовнішня політика України. Навчально-методичні матеріали.
План проведення контрольних заходів. Шкала рейтингової оцінки.
8. В.Д. Бронніков Теорія міжнародних відносин і зовнішня політика України. Навчально-методичні матеріали.
Література до курсу "Теорія міжнародних відносин і зовнішня політика України".
9. В.Д. Бронніков Теорія міжнародних відносин і зовнішня політика України. Навчально-методичні матеріали.
Контрольні питання до іспиту з дисципліни "Теорія міжнародних відносин і зовнішня політика України".
10. В.Д. Бронніков Теорія міжнародних відносин і зовнішня політика України. Навчально-методичні матеріали.
Теми рефератів з курсу "Теорія міжнародних відносин і зовнішня політика України".
11. В.Д. Бронніков Теорія міжнародних відносин і зовнішня політика України. Навчально-методичні матеріали.
Словник термінів з курсу "Теорія міжнародних відносин і зовнішня політика України".
12. В.Д. Бронніков Теорія міжнародних відносин і зовнішня політика України. Навчально-методичні матеріали.