Методична серія - Комп'ютерні методи дослідження систем автоматичного управління.

Навчальний посібник
Рекомендовано МОНУ
М’яка палітурка
2004р.
Ціна:
Комп'ютерні методи дослідження систем автоматичного управління.
Кондратенко Ю.П.
Збірник містить теоретичні відомості та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з теорії систем управління на основі застосування сучасних комп'ютерних технологій.
Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності "Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень".

1. Вступ
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1
2. Формування блочно-структурних моделей на основі бібліотеки типових блоків СИАМ.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2
3. Дослідження моделей із змінною структурою та нелінійних елементів систем управління
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3
4. Комп’ютерні технології дослідження статичних характеристик та усталених режимів систем управління.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4
5. Дослідження динамічних характеристик та показників якості систем управління.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5
6. Комп’ютерні методи дослідження частотних характеристик типових динамічних ланок та лінійних систем управління.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6
7. ПАРАМЕТРИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗВОРОТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА ЇХ ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.
9. ЗМІСТ.