Методична серія - Алгоритми інтелектуальних систем.

ББК 32.973-01
Г 59
УДК 519.688(075.8)

Рецензенти:
Фісун М.Т. – д.т.н., професор
Калініна І.О. – к.т.н., доцент.

Г 59 Гожий О.П.
Алгоритми інтелектуальних систем: Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2001. – 28 с.

Навчально-методичний посібник призначений для студентів та магістрантів спеціальності “Інтелектуальні системи прийняття рішень”. У даному посібнику розглянуті найбільш поширені методи та алгоритми обробки даних в інтелектуальних системах. Наведені головні особливості реалізації алгоритмів та приклади їх використання.
Може бути корисним студентам інших спеціальностей, які цікавляться проблемами обробки даних в інтелектуальних комп’ютерних системах.

© МФ НаУКМА, 2002


Нічого не знайдено