Методична серія - ПРАКТИКУМ З ГРАМАТИКИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ. Іменнi частини мови і прислівники.

УДК 811.162.1 (075.8)
З 43
ББК 81.2 П

Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 2 (55) від 11.10.2007 р.)

Рецензент:
Дубова О.А., д.філол.н., професор, завідувач кафедри української філології та світової літератури МДГУ ім. Петра Могили

З 43 Зволінський В.С. Практикум з граматики польської мови. Іменні частини мови і прислівники. Навчальний посібник для студентів, які вивчають польську мову як іноземну. – Миколаїв, Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 172 с.

ББК 81.2 П

Практикум з граматики польської мови розрахований на студентів різних спеціальностей, які вивчають польську мову як іноземну. У ньому вміщено вправи на опрацювання закінчень в іменних частинах мови, а також форм ступенів порівняння прикметників та прислівників. Підбір граматичних проблем відповідає навчальним програмам, за якими здійснюється викладання польської мови у вищих навчальних закладах України й екзаменаційним вимогам Державної комісії Міністерства науки та вищої освіти Республіки Польща, яка видає сертифікати про рівень знання польської мови як іноземної. Оскільки цей збірник призначений передусім для українських користувачів, при опрацюванні вправ було особливо враховано ті граматичні питання, за якими польська мова суттєво відрізняється від української та російської мов. Значна кількість вправ та різноманітність форм, які в них розглядаються (у тому числі, наявність нерегулярних форм тих чи інших частин мови), сприяє ефективному засвоєнню студентами проблем польської флексії.

© Зволінський В.С., 2007
© МДГУ ім. Петра Могили, 2007

1. Індивідуальні підсумкові тестові завдання