Методична серія - Історія соціальної роботи.

Навчальний посібник
Рекомендовано МОНУ
М’яка палітурка
2004р.
Ціна:
Історія соціальної роботи
Стремецька В.О.
Робота містить плани, літературу, методичні рекомендації до семінарських занять з курсу "Історія соціальної роботи", що допоможе та полегшить студентам підготовку до них. У рекомендаціях наводяться також питання до іспиту, теми рефератів та вимоги до їх оформлення, словник основ¬них термінів, а також таблиці, які сприятимуть більш ефективному засвоєнню матеріалу певних тем курсу.
Призначено для студентів II курсу спеціальності "Соціальна робота" факультету політичних наук Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили.

Титулка
1. Титулка
Зміст
2. Зміст
Вступ
3. Вступ
Завдання та рекомендації щодо підготовки до семінарських занять
4. Семінар 1. Вступ. Основні етапи становлення й розвитку соціальної роботи в світі та в Україні
5. Семінар 2. Виникнення й розвиток форм соціальної підтримки в слов’янських племенах та Київській Русі
6. Семінар 3. Розвиток форм соціальної підтримки в ХІV – на початку ХХ ст
7. Семінар 4. Система соціального забезпечення в СРСР
8. Семінар 5. Основні моделі соціальної підтримки в світі
9. Семінар 6. Історія соціальної роботи на Миколаївщині
10. Семінар 7. Соціальна робота в Україні на етапі незалежності
Список рекомендованої літератури
11. Список рекомендованої літератури
Перелік тем рефератів
12. Перелік тем рефератів
Вимоги до написання та оформлення реферату
13. Вимоги до написання та оформлення реферату
Терміни проведення контрольних заходів, рейтингова шкала
14. Терміни проведення контрольних заходів, рейтингова шкала
Питання до іспиту
15. Питання до іспиту
Таблиці
16. Таблиці
Додатки
17. Додаток 1. Короткі відомості про діяльність окремих українських благодійників та меценатів
18. Додаток 2. ВОЛОДИМИР МОНОМАХ
19. Додаток 3. Благодійні організації на Миколаївщині у кінці ХІХ – на початку ХХ ст
20. Додаток 4. Короткий історико-понятійний словник соціальної роботи