Методична серія - Основи ведення сільського господарства та охорона земель.

УДК (540,106:338,43)07:636
ББК 65.9(2)32

Рекомендовано до видання Міністерством
освіти та науки України (місто№_____________________
від 2005року)

Рецензенти: доктор сільськогосподарських
наук, професор Жарінов В.І. (Херсонський державний аграрний університет) доктор економічних наук, професор Куліш М.Ю.(Миколаївський державний аграрний університет).
В підручнику викладені теоретичні основи та практичні аспекти ведення основних галузей агропромислового виробництва – рослинництва та тваринництва. Значна увага приділена сучасному трактуванню основних положень землеробства: диференціальному з елементами мінімізації обрабітки грунту збалансованому застосуванню органічних і мінеральних добрив інтегрованому захмсту рослин від бур’янів, шкідників та хвороб. Розглянуті такі актуальні питання, як організація агроландшафтів та особливості господарювання в них, альтернативні методи ведення землеробства з обмеженим використанням агрохімікатів або певним їх вилученням основи точного землеробства. Подається історія розвитку, сучасний стан, структура, класифікація порід, їх продуктивність, основи племінної справи, годівлі та утримання тварин, характеристика галузей тваринництва. Дається характеристика сучасних форм організації агропромислового виробництва , викладені основи агропромислової інтеграції , ринкової економіки, маркетингу та управління у виробничих підприємницьких формуваннях.

Нічого не знайдено