Методична серія - Основи держави і права.

ББК 66
К 60
УДК 32 (091) (075.8)
Ситник В.О. Основи держави і права. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2003. - с.
Дана робота підготовлена на основі навчально–методичного комплексу з курсу “Основи держави і права”. В її зміст входять: тематика лекцій, плани практичних занять, методичні вказівки по самостійній роботі студентів, тематика письмових робіт та питання до іспитів з навчальної дисципліни. Методичні матеріали розраховані на викладачів та студентів вищого навчального закладу.

Нічого не знайдено