Методична серія - Аграрне право.

ББК 66
К 60
УДК 32 (091) (075.8)
Ситник В.О. Аграрне право. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2003. - с.
Дана робота підготовлена на основі навчально –методичного комплексу з курсу “Аграрне право”. В її зміст входять: тематика лекцій, плани практичних занять методичні вказівки по самостійній роботі студентів тематика письмових робіт та питання до іспитів з навчальної дисципліни. Методичні матеріали розраховані на викладачів та студентів вищого навчального закладу.

Нічого не знайдено