Методична серія - ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

ББК 67.99(2)061.2
Я 80
УДК352.07(07)
Рекомендовано до друку кафедрою політичних наук МДГУ імені Петра Могили (протокол № 10 від 13 березня 2007 р.) та затверджено Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол №7(49) від15 березня 2007 р.).
Рецензент
Колісніченко А.І., доктор історичних наук, професор
Ярошенко В.М. Організаційне забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування: Навчально-методичні матеріали. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – Вип. 82 . – 96 с.
Навчально-методичні матеріали містять найбільш важливі питання курсу “Організаційне забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування”, що є спеціальною навчальною дисципліною для студентів за фахом “Політологія”.
Матеріали розроблені з урахуванням діючих навчальних планів та робочої програми дисципліни. Дане видання допоможе студентам повно та всебічно оволодіти знанням функціонування політичних інститутів місцевої влади, форми народовладдя, яка властива територіальним спільнотам суспільства – територіальним громадам.

Нічого не знайдено