Методична серія - Правові основи підприємницької та інвестиційної діяльності.

ББК 66
К 60
УДК 32 (091) (075.8)
Ситник В.О. Правові основи підприємницької та інвестиційної діяльності. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2003. – 20 с.
Дана робота підготовлена на основі навчально–методичного комплексу з курсу “Правові основи підприємницької та інвестиційної діяльності.”. В її зміст входять: тематика лекцій, плани практичних занять методичні вказівки по самостійній роботі студентів тематика письмових робіт та питання до іспитів з навчальної дисципліни. Методичні матеріали розраховані на викладачів та студентів вищого навчального закладу.

1. Титулка
2. Концепція дисципліни
3. Робочий тематичний план
4. Робоча навчальна програма
5. План семінарських занять
6. Література
7. Контрольні питання