Методична серія - “Основи римського цивільного права” .

ББК 66
К 60
УДК 32 (091) (075.8)
Ситник В.О. Основи римського цивільного права: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2003. – 28 с.
Дана робота підготовлена на основі навчально – методичного комплексу з курсу “Основи римського цивільного права”. В її зміст входять: тематика лекцій, плани практичних занять методичні вказівки по самостійній роботі студентів тематика письмових робіт та питання до іспитів з навчальної дисципліни. Методичні матеріали розраховані на викладачів та студентів вищого навчального закладу.

1. Титулка
2. Концепція дисципліни
3. Робочий тематичний план
4. Розподіл загальних навчальних годин
5. Тематичний план
6. Контрольні завдання
7. Використання ТСО та засобів наочності навчання
8. Теми рефератів
9. Спеціальна література
10. Додаткова література