Методична серія - Методичні вказівки до написання аналітичних робіт з дисципліни “Системи технологій”.

ББК 34.7
К 49
УДК 658(07)
Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили (протокол №3(56) від 08.11.2007 р.).
Клименко Л.П., Лохматова В.О.
Методичні вказівки до написання аналітичних робіт з дисципліни “Системи технологій”. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – Вип. 94. – 16 с.


Нічого не знайдено