Методична серія - Гроші та кредит.

ББК 65.011.5
Н 57
УДК [336.74336.77](07)
Рекомендовано до друку кафедрою фінансів та кредиту (протокол № 6 від 1 липня 2005 р.) та Вченою радою МДГУ ім. П. Могили (протокол № 10(32) від 1 липня 2005 р.).
Рецензент:
Верланов Ю.Ю., к.е.н., професор кафедри фінансів та кредиту, декан факультету економічних наук МДГУ ім. П. Могили
Нетудихата К.Л. Гроші та кредит: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. − Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. − Вип. 36. − 72 с.
Навчально-методичний посібник містить навчальні матеріали, необхідні для самостійного вивчення нормативної дисципліни „Гроші та кредит”: програму курсу, методичні вказівки до вивчення кожної теми, плани семінарських занять із зазначенням рекомендованої літератури, задачі, вказівки до виконання письмової самостійної роботи, питання до підсумкового контролю, загальний список рекомендованої літератури.

1. Титулка
2. Передмова
3. Програма курсу "ГРОШІ ТА КРЕДИТ"
4. Навчально-методичне забезпечення курсу
5. Навчальні задачі
6. Вказівки до використання письмової самостійної роботи
7. Питання до підсумкового контролю
8. Список рекомендованої літератури
9. Додаток - ЗАКОН УКРАЇНИ Про Національний банк України