Методична серія - Навчально-методичні матеріали по підготовці та проведенню практичних занять з криміналістики. Криміналістична техніка.

ББК 67.99(2)8
К 64
УДК 343(477)
Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили (протокол № 4(36) від 08.12.2005 р.).
Коновалов В.В. Навчально-методичні матеріали по підготовці та проведенню практичних занять з криміналістики. Криміналістична техніка. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – Вип. 31. – 36 с.
Навчально-методичні матеріали підготовлені у відповідності з навчальною програмою курсу “Криміналістика”, що викладається на факультеті правничих наук МДГУ ім. Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”. Він призначений для використання при підготовці та проведенні практичних занять по передбачених у програмі темах розділу “Криміналістична техніка”.

Передмова
1. Передмова
Практичне заняття по темі "Судова фотографія"
2. Практичне заняття по темі "Судова фотографія"
Практичне заняття по темі "Трасологія"
3. Практичне заняття по темі "Трасологія"
Практичне заняття по темі "Судова балістика"
4. Практичне заняття по темі "Судова балістика"
Практичне заняття по темі "Техніко-криміналістичне дослідження документів"
5. Практичне заняття по темі "Техніко-криміналістичне дослідження документів"
Практичне заняття по темі "Криміналістичне дослідження почерку"
6. Практичне заняття по темі "Криміналістичне дослідження почерку"
Практичне заняття по темі "Ідентифікація людини за ознаками зовнішності"
7. Практичне заняття по темі "Ідентифікація людини за ознаками зовнішності"
Зміст
8. Зміст