Методична серія - МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ “ЯВИЩЕ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ”.

ББК 81.24 Нем.
С 12
УДК 811.112.2(07)
Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили (протокол ВР № 11(53) від 3.07.2007 р.)
Дані методичні рекомендації та навчальний матеріал призначені для студентів, які вивчили нормативний курс німецької мови і приступають до роботи з літературою за фахом. Явище інтерференції при вивченні німецької мови належить до найскладніших лексико-граматичних та стилістичних розділів німецької мови. Без знань, умінь та навичок у цій галузі не можна бездоганно висловити свою думку німецькою мовою.

Нічого не знайдено