Методична серія - КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ.

ББК 67.99(2)8
К 64
УДК 343(477)
Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили (протокол № 6(28) від 10 лютого 2004 р.).
Коновалов В.В. Кримінальне право України: Навчально-методичні матеріали. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – Вип. 27. – 136 с.
Посібник підготовлений у відповідності до програми курсу “Кримінальне право України”, що викладається на правничому фа-культеті МДГУ ім. Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”.
Вивчення понять, категорій, інститутів кримінального права за допомогою схематичного зображення їх структури, елементів, ознак сприяє ефективному і полегшеному запам’ятовуванню. Спостерігаючи їх схематичне зображення із наведеним стислим визначенням змісту, студенти набагато швидше з’ясовують сутність кримінально-правових понять, інститутів тощо.
Посібник не покликаний замінити підручники чи іншу додаткову літературу, а лише сприятиме полегшеному і швидкому опануванню матеріалом навчальної програми.

Мета і завдання дисципліни
1. КОНОВАЛОВ В.В. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Програма курсу “Кримінальне право України”
2. КОНОВАЛОВ В.В. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ
3. КОНОВАЛОВ В.В. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
4. КОНОВАЛОВ В.В. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ
5. КОНОВАЛО В.В. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
6. КОНОВАЛО В.В. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З КУРСУ
7. КОНОВАЛО В.В. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ
8. КОНОВАЛО В.В. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
9. КОНОВАЛОВ В.В. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Кримінальне право України
10. Коновалов В.В. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
11. Коновалов В.В. ОРГАНIЗАЦIЙНО-МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ
12. Коновалов В.В. Розподіл навчального часу
13. Коновалов В.В. Програма курсу “Кримінальне право України”.
14. Коновалов В.В. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ
15. Коновалов В.В. ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
16. Коновалов В.В. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ
17. Коновалов В.В. ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
18. Коновалов В.В. 10 ТРИМЕСТР
19. Коновалов В.В. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З КУРСУ
20. Коновалов В.В. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ
21. Коновалов В.В. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
22. Коновалов В.В. СЛОВНИК ДИСЦИПЛІНИ „КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”