Методична серія - Методичні вказівки з підготовки і захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” зі спеціальності 7.060101 “Юриспруденція” з напряму “Право”. За науковою редакцією професора О.А. Кириченка

ББК 67
М 54
УДК 34(079.2)
Розглянуто і схвалено на засіданні ради юридичного факультету і рекомендовано до друку рішенням Вченої ради університету (протокол № 3(45) від 09.11.2006 р.).
М 54
Методичні вказівки з підготовки і захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” зі спеціальності 7.06.0101 (“Юриспруденція”) з
напряму “Право” / С.А. Кириченко, Ю.О. Ланцедова,І.С. Лісна, Ю.Д. Ткач За наук. ред. О.А. Кириченка. –Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 40 с. – (Методична серія. Вип. 75).

Нічого не знайдено