Методична серія - Історія політичної думки України.

ББК 66
К 60
УДК 32(091)(477)(07)
Рекомендовано до друку кафедрою політичних наук МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 14 від 30 червня 2004 р.) та Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 1(23) від 09.09.2004 р.)
Колесніченко Н.М.
Історія політичної думки України: Навчально-методичні матеріали. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2004. – Вип. 14. – 36 с.
плани практичних занять та методичні вказівки до них, тематику самостійної роботи, теми рефератів, питання до іспиту.
Матеріали розроблені з урахуванням існуючої навчальної програми та навчально-методичного комплексу даної дисципліни. Вони покликані активізувати самостійну роботу студентів, допомогти глибокому оволодінню програмним матеріалом.
Призначені для студентів вищих навчальних закладів.


1. Титульний аркуш
Концепція дисципліни
2. Концепція дисципліни
Тематичний та погодинний план курсу
3. Тематичний та погодинний план курсу
Тематика лекційних занять
4. Тематика лекційних занять
Завдання для підготовки групових занять
5. Завдання для підготовки групових занять
Завдання до тижня самостійної роботи з курсу "Історія політичної думки України"
6. Завдання до тижня самостійної роботи з курсу "Історія політичної думки України"
Запитання до іспиту
7. Запитання до іспиту
Словник
8. Словник
Зміст
9. Зміст