Методична серія - ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ.

ББК 66
К 60
УДК 33(091)
Навчальний посібник затверджено до друку Вченою радою Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили (протокол № 7(39) від 14 квітня 2006 р.).
Рекомендовано до друку кафедрою загальноправових наук МДГУ ім. П. Могили (протокол № 4 від 3 квітня 2006 р.), кафедрою політичних наук МДГУ ім. П. Могили (протокол № 6 від 7 березня 2006 р.).
Колісніченко А.І.
Історія держави і права України: Навчально-методичні матеріали. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – Вип. 46. – 200 с.
У навчально-методичних матеріалах висвітлюється суспільно-політичний лад, державний устрій і право України від найдавніших часів до сьогодення. Викладені програма курсу ”Історія держави і права України”, методичні вказівки з підготовки до практичних занять. В роботі міститься словник термінів, коротка хронологія історії держави і права, список джерел, підручників і посібників, спеціальної літератури, а також використані деякі матеріали з програми курсу, що підготовлені професором П.М.Тригубом.
Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, читачів, які цікавляться історією державно-правового розвитку України.

Основні завдання курсу "Історія держави і права Україн"
1. Основні завдання курсу "Історія держави і права Україн"
Структура курсу. Погодинний план викладання дисципліни
2. Структура курсу. Погодинний план викладання дисципліни
Аудиторні заняття
3. Аудиторні заняття
Групові заняття. Загальні методичні рекомендації
4. Групові заняття. Загальні методичні рекомендації
Перелік тем для вивчення
5. Перелік тем для вивчення
Список рекомендованої літератури
6. Список рекомендованої літератури
План і завдання для самостійної роботи студентів під час тижня самостійної роботи
7. План і завдання для самостійної роботи студентів під час тижня самостійної роботи
Завдання для контрольної перевірки знань студентів
8. Завдання для контрольної перевірки знань студентів
Шкала рейтингової оцінки
9. Шкала рейтингової оцінки
Питання для іспиту
10. Питання для іспиту
Словник дисципліни
11. Словник дисципліни
Комплексна контрольна робота (ККР)
12. Комплексна контрольна робота (ККР)
Коротка хронологія історії держави і права України
13. Коротка хронологія історії держави і права України
Зміст
14. Зміст