Методична серія - ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ.

ББК 67
Г 62
УДК 340.1(075.8)
Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 7(39) від 14.04.2006 р.)
Голубенко К.Д. Юридична деонтологія: Навчально-методичні матеріали. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – Вип. 49. – 36 с.
Навчально-методичні матеріали допоможуть студентам засвоїти основні поняття юридичної освіти, науки і юридичної практики, вивчити систему юридичних наук та її місце в структурі гуманітарних наук. Сформувати поняття юридичної практики, її змісту, видів та форм і співвідношення навчальної, професійної та наукової юридичної діяльності.

Нічого не знайдено