Методична серія - Теорія міжнародних відносин і зовнішня політика України.

УДК 327.01 (07)
ББК 66.4
Б 88
Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 3 (56) від 08.11.2007 р.)
Рецензенти:
Іванов М.С. – доктор політичних наук, професор
Левченко Л.О. – кандидат політичних наук, доцент
Шкуренко К.О. – кандидат політичних наук
Бронніков В.Д. Теорія міжнародних відносин і зовнішня політика України: Навчально-методичні матеріали. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Вип. 95. – 64 с. (Методична серія).
Ця робота підготовлена на основі навчально-методичного комплексу для студентів факультету політичних наук. У навчально-методичних матеріалах розкриваються основні теоретико-методологічні засади і зміст навчального курсу “Теорія міжнародних відносин і зовнішня політика України”, надаються плани семінарських занять, методика підготовки до них студентів, питання самостійного опрацювання і література до кожної теми.

Нічого не знайдено