Методична серія - МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ХОЛОДИЛЬНА, КРІОГЕННА ТА КОНДИЦІОНУЮЧА ТЕХНІКА” .

ББК 39.46
А 65
УДК [629.5.04:628.84:621.56/59](075)
Рекомендовано Методичною радою Українського державного морського технічного університету ім. адм. Макарова (протокол № 18 від 23 грудня 2003 р.).
Рецензенти:
Захаров Ю.В., доктор технічних наук, професор Українського державного морського технічного університету
Єсін І.П., кандидат технічних наук, доцент Україн-ського державного морського технічного університету.
Андреєв А.А., Коновалов Д.В., Радченко М.І. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Холодильна, кріогенна та кондиціоную-ча техніка”. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2003. – 56 с.
Представлено рекомендації до виконання контрольної роботи "Розрахунок суднової холодильної установки", наведено приклад її виконання. Призначено для студентів заочної форми навчання, що навчаються за спеціальністю 8.090509 "Суднові енергетичні установки та устаткування".

Нічого не знайдено