Методична серія - „ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ” на основі віртуальної лабораторії ELECTRONICS WORKBENCH

УДК 004.415.2.
Рябенький В.М., Голобородько А.М., Солобуто Л.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу „Основи електротехніки та електроніки”.
Приводиться детальний опис особливостей використання віртуальної лабораторії „Electronics Workbench” для проведення лабораторних робіт з електротехніки та електроніки, а також наводиться опис лабораторних робіт по колах постійного струму, однофазного змінного струму, трифазного змінного струму, основах теорії чотирьохполюсників, по електричних колах з несинусоїдальними напругами і струмами і колах з нелінійними елементами, в тому числі з діодами і транзисторами. Загальна кількість лабораторних робіт – 21. Методичні вказівки призначені для студентів не електротехнічних спеціальностей вищих навчальних закладів і можуть бути використані як частина загального лабораторного практикуму студентами електротехнічних спеціальностей. Методичні вказівки можуть бути корисними для студентів, які навчаються по заочній формі навчання, а також для самостійного вивчення основних розділів електротехніки та електроніки.
Автори: Рябенький Володимир Михайлович, д.т.н., професор.
Голобородько Андрій Миколайович, к.т.н., ст. викладач.
Солобуто Лариса Вадимівна, ст. викладач.
Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили. Протокол № 10 (10), від 12.06.2003 р.
Рецензенти: Павлов Г.В., д.т.н., доцент УДМТУ.
Марков А.Е., к.т.н., доцент УДМТУ.

Зміст
1. Вступ
2. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ТЕ1
3. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ТЕ2
4. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ТЕ3
5. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ТЕ4
6. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ТЕ5
7. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ТЕ6
8. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ТЕ7
9. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ТЕ8
10. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ТЕ9
11. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ТЕ10
12. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ТЕ11
13. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ТЕ12
14. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ТЕ13
15. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ТЕ14
16. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ТЕ15
17. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ТЕ16
18. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ТЕ17
19. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ТЕ18
20. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ТЕ19
21. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ТЕ20
22. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ТЕ21
23. ЛІТЕРАТУРА