Методична серія - ІСТОРІЯ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО.

ББК 74
К 60
УДК 378
Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 8 (30) від 21 квітня 2005 р.)

Рекомендовано до друку кафедрою загальноправових наук МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 14 від 13 квітня 2005).

Рецензент Ситник В.О., кандидат юридичних наук, доцент.
К 60
Колісніченко А.І.
Історія політико-правових вчень про державу і право: Навчально-методичні матеріали. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – Вип. 25. – 152 с.
В навчально-методичному посібнику викладені основна мета і завдання навчальної загальноправової науки, тематика лекційного курсу, плани семінарських занять, список літератури з навчального курсу, тематика рефератів і питання до підсумкового контролю, ряд історико-правових документів.
Робота рекомендована для викладацького складу, студентів правничого факультету та широкого читацького загалу.Зміст
1. Зміст
Вступ
2. Вступ
Тематичний план дисципліни
3. Тематичний план дисципліни
Тематика лекційного курсу
4. Тематика лекційного курсу
Плани семінарських занять
5. Плани семінарських занять
Положення про рейтингову систему
6. Положення про рейтингову систему
Критерії оцінок підсумкового контрлю
7. Критерії оцінок підсумкового контрлю
Додатки
8. Додатки
Комплексна контрольна робота
9. Комплексна контрольна робота
Практичне завдання
10. Практичне завдання
Література до курсу
11. Література до курсу
Алфавітний іменний покажчик
12. Алфавітний іменний покажчик
Питання до заліку
13. Питання до заліку
Питання до іспиту
14. Питання до іспиту