Методична серія - МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.090900 “МЕДИЧНІ ПРИЛАДИ І СИСТЕМИ”.

ББК 74.58
Т 78
УДК 615.4:378.2 (07)
Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили (протокол ВР № 4 (46) від 14.12.2006 р.).
Трунов О.М., Жук Д.О. Методичний посібник до дипломного проектування для спеціальності 7.090900 “Медичні прилади і системи”. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 48 с. – (Методична серія . Вип. № 81).
© Трунов О.М., Жук Д.О., 2007
© МДГУ ім. Петра Могили, 2007

Нічого не знайдено