Методична серія - Політична культура

Рекомендовано до друку кафедрою політології МФ НаУКМА та Вченою радою МФ НаУКМА

Курілло В.Є. Політична культура. – Миколаїв: Видавництво МФ НаУКМА, 2001.


Дані навчально-методичні матеріли містять тематику лекцій, плани та завдання до семінарів, тематику самостійної роботи, теми рефератів, питання до заліку і мають за мету полегшити вивчення студентами курсу “Політична культура”, активізувати самостійну роботу, допомогти глибокому оволодінню програмним матеріалом. Матеріали розраховані на викладачів та студентів вищого навчального закладу, а також на всіх, хто цікавиться проблемами політичної культури.

1. Концепція дисципліни
2. Тематичний та погодинний план
3. Тематика лекційних занять
4. Рекомендована література
5. Семінар №1. Поняття та основні характеристики політичної культури. (2 год.)
6. Семінар №2. Елементи політичної свідомості в політичній культурі. (4 год.)
7. Семінар №3. Політична символіка та політична мораль. (2 год.)
8. Семінар №4. Політичне мистецтво та література. (2 год.)
9. Семінар №5. Типологія політичних культур. (2 год.)
10. Семінар №6. Проблеми формування політичної свідомості та культури в Україні. (2 год.)
11. План самостійної роботи з курсу
12. Самостійна робота № 1.
13. Самостійна робота № 2.
14. Питання до заліку
15. Словник