Методична серія - РОЗРАХУНОК СУДНОВОЇ ХОЛОДИЛЬНОЇ УСТАНОВКИ.

Навчальний посібник
Рекомендовано МОНУ
М’яка палітурка
2004р.
Ціна:
РОЗРАХУНОК СУДНОВОЇ ХОЛОДИЛЬНОЇ УСТАНОВКИ
А.А.Андреев, І.П.Єсін, Ю.В.Захаров, А.О.Моря, М.І.Радченко
Викладено методики розрахунку ізоляції, теплоприпливів у приміщення, що охолоджуються, та холодопродуктивності суднової холодильної установки. Надаються рекомендації щодо вибору систем охолодження та схем парокомпресорних холодильних машин, наводиться методика побудови та розрахунку циклу парокомпресорної холодильної машини. Наводяться рекомендації щодо розрахунку та добирання компресора, основних теплообмінних апаратів холодильної машини І приладів охолодження. Описуються основні способи регулювання температури у приміщенні, що охолоджується, наводяться схеми регулювання, автоматичного захисту га сигналізації суднових холодильних установок.

Титулка
1. Титулка
2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
3. ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ ПАРАМЕТРІВ СУДНОВОЇ ХОЛОДИЛЬНОЇ УСТАНОВКИ
4. 3Розділ
5. 4Розділ
6. 5Розділ
7. 6Розділ
8. ДОДАТКИ
9. Задння
10. Скорочення
11. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
12. ЗМІСТ