Методична серія - ГАЛУЗЕВІ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Методичні рекомендації містять програму дисципліни, плани лекцій і семінарських занять, питання для самостійної роботи магістрантів і підготовки до заліку, модульні та домашні контрольні роботи для проміжного та підсумкового контролю знань, список рекомендованої літератури та словник базових термінів. Призначено для викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
Зміст
1. Зміст
РОЗДІЛИ
2. Пояснювальна записка
3. Тематичний план
4. Зміст лекційних занять
5. Плани семінарських занять
6. Самостійна робота студентів
7. Питання до модульної контрольної роботи
8. Підсумковий контроль знань
9. Список рекомендованої літератури
10. Словник базових термінів