Методична серія - КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ

Методичні рекомендації містять завдання для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерні мережі». Наведені також необхідний теоретичний матеріал, перелік основних понять, контрольні запитання, задачі і тести, індивідуальні завдання, рекомендовані джерела.
Методичні рекомендації призначені для студентів денної, денно-вечірньої та заочної форм навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за напрямами 6.040303 «Системний аналіз», 6.050101 «Комп’ютерні науки» та 6.050102 «Комп’ютерна інженерія».

1. І. М. Журавська КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ
Зміст
2. Зміст
РОЗДІЛИ
3. ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ
4. ВСТУП
5. ЛР-1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ РЕСУРСІВ ЛОМ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
6. ЛР-2. АНАЛІЗ ВЕБ-РЕСУРСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕРЕЖЕВИХ КОМАНД MS WINDOWS ТА СЕРВІСІВ ІНТЕРНЕТ
7. ЛР-3. ЛОГІЧНА СТРУКТУРИЗАЦІЯ ЛОМ. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ГОМ
8. ЛР-4. ТИПИ КАБЕЛІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В LAN І WAN
9. ЛР-5. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕЛІКУ СКЛАДОВИХ СЕГМЕНТУ ЛОМ. СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ ТА СПЕЦИФІКАЦІЇ
10. ЛР-6. РОЗРАХУНОК СИСТЕМ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
11. ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
Додаток А
12. Додаток А Зразки титульних аркушів до звітів
Додаток Б
13. Додаток Б Зразок списку авторів комплексного звіту з лабораторної роботи
Додаток В
14. Додаток В Зразок оформлення змісту звіту з лабораторної роботи
Додаток Г
15. Додаток Г Одиниці виміру та префікси системи СІ, які використовуються у комп’ютерних мережіх