Методична серія - ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ


УДК 323.2(477)
ББК 66
C 47

Рекомендовано до друку кафедрою політичних наук ЧДУ імені Петра Могили (протокол № 11 від 12.05.2011 р.). Рекомендовано до друку вченою радою ЧДУ імені Петра Могили (протокол № 11 від 12.05.2011 р.).


Рецензенти:
Колісніченко А. І., доктор історичних наук, професор ЧДУ ім. Петра Могили;
Левченко Л. О., кандидат політичних наук, доцент ЧДУ ім. Петра Могили.
Славко Т. О.

Політичні інститути і політичні процеси в Україні : [методичні матеріали] / Т. О. Славко. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – Вип. 160. – 92 с. –(Методична серія). Методичні матеріали підготовлено відповідно до навчальної програми курсу «Політичні інститути та політичні процеси в Україні» з метою забезпечення загальнотеоретичної підготовки фахівців зі спеціальності «Політологія». У курсі викладаються загальнотеоретичні положення щодо основних тенденцій основних політичних інститутів, закономірностей їх функціонування в суспільстві. Розраховано на студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, а також тих, хто цікавиться політичними проблемами розвитку українського суспільства.


УДК 323.2 (477)
ББК 66
© Славко Т. О., 2011
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2011

ЗМІСТ
1. Славко Т. О. Зміст
ВСТУП
2. Славко Т. О. Вступ
Тематичний план дисципліни
3. Славко Т. О. Тематичний план дисципліни
Тематичний план лекцій
4. Славко Т. О. Тематичний план лекцій
МОДУЛЬ 2 ОСНОВНІ ІНСТИТУТИ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ
5. Славко Т. О. МОДУЛЬ 2 ОСНОВНІ ІНСТИТУТИ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ
МОДУЛЬ 3 ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ДИНАМІКА ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
6. Славко Т. О. МОДУЛЬ 3 ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ДИНАМІКА ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Плани семінарських занять
7. Славко Т. О. Плани семінарських занять
Самостійна робота
8. Славко Т. О. Самостійна робота
Завдання для самоперевірки
9. Славко Т. О. Завдання для самоперевірки
Підсумковий контроль
10. Славко Т. О. Підсумковий контроль
Система оцінювання роботи студентів з дисципліни
11. Славко Т. О. Система оцінювання роботи студентів з дисципліни
Система оцінювання успішності знань студентів
12. Славко Т. О. Система оцінювання успішності знань студентів
Рекомендована література
13. Славко Т. О. Рекомендована література
Словник термінів
14. Славко Т. О. Словник термінів
Додатки
15. Славко Т. О. Додатки