Методична серія - ПРАВОСОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ: навчально-методичний практикум Випуск 164

УДК 349.3
ББК 67.99 (Укр)
В 15

Рекомендовано до друку вченою радою ЧДУ імені Петра Могили (протокол № 12 від 06.06.2011 р.).

Рецензент:
Ковальова С. Г., доцент, к.ю.н.
Валецька О. В. Право соціального захисту : [навчально-методичний практикум]. / О. В. Валецька. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра
Могили, 2011. – Вип. 164. – 56 с. – (Методична серія).

Зазначений навчально-методичний практикум підготовлений на базі навчальної програми юридичного факультету Чорноморського державного університету
імені Петра Могили. Він уключає загальні положення навчальної програми з дисципліни «Право соціального захисту», а також задачі та перелік нормативно-правових
актів, навчально-наукової літератури.
У зв’язку з цим, можна сподіватися, що цей практикум стане корисним як студентам, так і викладачам у процесі вивчення студентами юридичного та інших
факультетів навчальної дисципліни «Право соціального захисту», «Нормативна базасоціальної роботи».

УДК 349.3
ББК 67.99 (Укр)

© Валецька О. В., 2011
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2011

Зміст
1. О.В. Волецька Зміст
Розділ 1. Основні положення програми навчальної дисципліни "Право соціального захисту"
2. О.В. Волецька Основні положення програми навчальної дисципліни "Право соціального захисту"
Розділ 2. Задачі до навчальної дисципліни "Право соціального захисту"
3. О.В. Волецька Задачі до навчальної дисципліни "Право соціального захисту"