Методична серія - ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
І ТЕХНОЛОГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Інформаційні системи і технології на підприємстві :
[методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт] /
В. В. Горлачук, О. Ю. Коваленко. – Миколаїв : Вид-во
ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Вип. 152. – 48 с. –
(Методична серія).
УДК
ББК
658:004.9(076,5)
65.9.30-5

1. Горлачук В. В., Коваленко О. Ю.
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
І ТЕХНОЛОГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ