Методична серія - МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
з підготовки і захисту курсової роботи
студентами юридичного факультету
напряму підготовки 6.030402
в галузі знань «Право»

Методичні вказівки з підготовки і захисту курсової
роботи студентами юридичного факультету напряму
підготовки 6.030402 в галузі знань «Право» / Д.С. Січко,
Л.В. Мамчур. – Миколаїв: Видавництво ЧДУ ім. Петра
Могили, 2010. – Вип. 140. – 36 с. (Методична серія)
Методичні вказівки призначені для студентів юридичного
факультету з метою раціональної і ефективної організації
процесу написання та захисту курсової роботи. Вказівки містять
систему єдиних вимог, роз’яснень і рекомендацій щодо вибору
та затвердження теми, співпраці з науковим керівником,
визначення її структури, змісту, обсягів, а також встановлюють
обов’язкові для виконання вимоги до оформлення, рецензування
та захисту курсової роботи.
УДК 34(079)
ББК 67

1. Д.С. Січко, Л.В. Мамчур
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
з підготовки і захисту курсової роботи
студентами юридичного факультету
напряму підготовки 6.030402
в галузі знань «Право»