Методична серія - ПРАКТИКУМ
з об’єктно-орієнтованих методологій
створення комп’ютерних систем.
Методичні вказівки
до виконання практичних робіт
для студентів напряму «Комп’ютерні науки»

Практикум з об’єктно-орієнтованих методологій створення
комп’ютерних систем: Методичні вказівки до виконання
практичних робіт для студентів напряму «Комп’ютерні
науки» // Укладач В.О. Дегтярьов. – Миколаїв: Видавництво
ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Вип. 134. – 68 с.
(Методична серія)
Методичні вказівки вміщують теоретичний і практичний
матеріал до виконання практичних робіт із дисципліни
«Об’єктно-орієнтовані методології створення комп’ютерних
систем». Розглянуто 13 практичних робіт, які пов’язані з
вивченням особливостей аналізу, проектування та розробки
програмного забезпечення складних комп’ютерних систем.
Роботи містять вивчення концепцій уніфікованої мови
моделювання UML та проектування програмного забезпечення
з використанням CASE засобів на прикладі Rational Rose.
Наведений перелік завдань із темами практичних робіт,
довідкові матеріали, необхідні для виконання практичних
робіт та список рекомендованої літератури. Призначені для
студентів спеціальності «Інтелектуальні системи прийняття
рішень».
УДК 004.45(076.5)
ББК 32.973-01

1. В.О. Дегтярьов. ПРАКТИКУМ
з об’єктно-орієнтованих методологій
створення комп’ютерних систем.
Методичні вказівки
до виконання практичних робіт
для студентів напряму «Комп’ютерні науки»