Методична серія - Навчально-методичні матеріали
з курсу
ЗАГАЛЬНЕ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНЕ
ДОКУМЕНТУВАННЯ

Навчально-методичні матеріали з курсу «Загальне та
процесуальне документування». – Миколаїв: Видавництво
ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Вип. 125. – 40 с. (Методична
серія)
Дисципліна «Загальне та процесуальне документування»
передбачає вивчення системи нормативних актів, які, згідно
із законом, є джерелами у провадженні справ з цивільно-
процесуального, кримінально-процесуального, адміністративно-
процесуального права в суді та мають велике значення для
підготовки юристів.
УДК 347(07)
ББК 67.99(2)92

1. І.С. Лісна
Навчально-методичні матеріали
з курсу
ЗАГАЛЬНЕ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНЕ
ДОКУМЕНТУВАННЯ