Методична серія - ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ.
Методичні рекомендації
до курсу

Зовнішня політика країн Західної Європи: Методичні
рекомендації до курсу. – Миколаїв: Видавництво ЧДУ
ім. Петра Могили, 2009. – Вип. 121. – 64 с. (Методична
серія)
Дана робота містить основну тематику навчальної
дисципліни “Зовнішня політика країн Західної Європи”,
лекційні матеріали, плани та методичні рекомендації
до семінарських занять, завдання для самостійної
роботи студентів та літературу до курсу, а також перелік
питань до іспиту. У методичних рекомендаціях подаються
додатки, що допоможуть студентам під час підготовки
до групових занять та контрольних заходів.
Призначено для студентів спеціальності “Міжнародні
відносини” Чорноморського державного університету
імені Петра Могили.
УДК 327(4)
ББК 63

1. Ю.О. СЕДЛЯР
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ.
Методичні рекомендації
до курсу