Методична серія - Методичні рекомендації для студентів спеціальності
“Міжнародні відносини”

Реферати, курсові, кваліфікаційні, дипломні та магістерські
роботи: Методичні рекомендації для студентів спеціальності
“Міжнародні відносини”. – Вид. 2-ге, доповнене. – Миколаїв:
Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Вип. 120. – 60 с.
(Методична серія)
У цих методичних рекомендаціях даються поради
студентам МДГУ ім. Петра Могили спеціальності
“Міжнародні відносини” щодо підготовки та написання
рефератів, курсових, кваліфікаційних, дипломних та
магістерських робіт, наводяться критерії їх оцінювання.
УДК 327:378.2(07)
ББК 66.4

1. П.М. Тригуб
Методичні рекомендації для студентів спеціальності
“Міжнародні відносини”