Методична серія - ФІНАНСИ: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ Для самостійного вивчення Випуск 92

УДК 336(07)
П 49
ББК 65.9

Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (Протокол №9(41) від 15.06.2006 р.) Полєтаєв О.О. Фінанси: Навчальнометодичні матеріали. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – Вип. 92. – 276 с. (Для самостійного вивчення).

П 49Навчально-методичні матеріали висвітлюють теоретичні засади фінансів: їх сутність, функції та роль як сукупності обміннорозподільних і перерозподільних відносин, фінансові моделі, фінансову політику та фінансовий механізм. Охарактеризована за внутрішнім змістом та організаційною структурою фінансова система та її складові – сфери і ланки фінансових відносин, фінансові органи та інституції. Наведено схеми організації фінансової діяльності на кожному рівні економічної системи та грошові потоки суб’єктів фінансових відносин. Видання може бути корисним студентам економічних спеціальностей, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів та фахівцям фінансової і кредитнобанківської сфери для інформаційних і навчальних цілей з метою самостійного вивчення дисципліни.

ББК 65.9

© Полєтаєв О.О., 2007
© МДГУ ім. Петра Могили, 2007
ЗМІСТ
1. ЗМІСТ
Тема 1
2. СУТЬ ФІНАНСІВ, ЇХ ФУНКЦІЇ І РОЛЬ
Тема 2
3. ФІНАНСОВА СИСТЕМА
Тема 3.1
4. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ
Тема 3.2
5. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ
Тема 4
6. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР
Тема 5
7. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ
Тема 6
8. БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА
Тема 7.1
9. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
Тема 7.2
10. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
Тема 8.1
11. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА
Тема 8.2
12. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА
Тема 9.1
13. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
Тема 9.2
14. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
Тема 10
15. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ
Тема 11
16. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
Тема 12
17. СТРАХУВАННЯ І СТРАХОВИЙ РИНОК
Тема 13.1
18. ФІНАНСОВИЙ РИНОК
Тема 13.2
19. ФІНАНСОВИЙ РИНОК
Тема 14
20. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
ЛІТЕРАТУРА
21. ЛІТЕРАТУРА
РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА
22. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ З КУРСУ “ФІНАНСИ”
23. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ З КУРСУ “ФІНАНСИ”
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ЕСЕ
24. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ЕСЕ
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ “ФІНАНСИ”
25. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ “ФІНАНСИ”
ДЛЯ НОТАТОК
26. ДЛЯ НОТАТОК