Методична серія - Політика і релігія.

Навчальний посібник
Рекомендовано МОНУ
М’яка палітурка
2004р.
Ціна:
Політика і релігія.
Богданова Т.Є.
Дана робота містить основну тематику курсу ''Релігія і політика", лекційні матеріали, плани та методичні рекомендації до семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів та літературу до курсу, а також питання до заліку та комплексної контрольної роботи з даної дисципліни, В рекомендаціях подасться словник, схеми й таблиці, що допоможе студентам у підготовці до групових занять та конт¬рольних заходів.
Призначено для студентів III курсу факультету політичних наук Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П. Моги¬ли.

Титульний аркуш
1. Тітулка
2. Вступ
Матеріали лекцій
3. Тема 1
4. Тема 2
5. Тема 3
6. Тема 4
7. Тема 5
8. Тема 6
План семінарських занять
9. Тема 1
10. Тема 2
11. Тема 3
Завдання для самостійної роботи студентів
12. Завдання
Перелік орієнтовних тем для підготовки проектів
13. Перелік
14. Перелік
Питання до заліку
15. Залік
Питання до комплексної контрольної роботи (ККР)
16. ККР
Список рекомендованої літератури
17. Список
Словник дисципліни
18. Словник
Схеми
19. Діалектика взаємодії політики і релігії.Схема 1
20. Політика і релігія.Схема 2
Зміст
21. Зміст