Методична серія - РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи

Випуск 95
Для самостійного вивчення

ББК 65.9
УДК 332.1(07)
К 89

Рекомендовано до друку вченою радою Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

Рецензент: Гурченков О.П., завідувач кафедри економіки

Українського державного морського технічного університету ім. адмірала Макарова, кандидат економічних наук, професор.


ЗМІСТ
1. ВСТУП
2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
3. ТЕМИ ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
4. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ «РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА»
5. ВИМОГИ ТА ОЦІНКА ПІДСУМКОВОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ (КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ)
6. ВАРІАНТИ ПІДСУМКОВОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ
7. ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ (ПІДСУМКОВОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ)