Методична серія - РІВНІ МОВИ В СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ (SPRACHEBENEN IM MITTELHOCHDEUTSCHEN)

Навчально-методичні матеріали
Випуск 110
Видавництво МДГУ ім. Петра Могили Миколаїв – 2008

Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївського гуманітарного університету імені Петра Могили (протокол № 3 (67) від 20 листопада 2008 р.)
УДК 811.112.2
ББК 81.2Нем
УДК 811.112.2
ББК 81.2Нем
Л 63

Лисейко Л.В.
Рівні мови в середньоверхньонімецькій. Sprachebenen im Mittelhochdeutschen: Навчально-методичні матеріали. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Випуск 110. – 68 с. (Методична серія).
Л 63

© Лисейко Л.В., 2008

© МДГУ ім. Петра Могили, 2008

INHALTSVERZEICHNIS
1. Лисейко Л.В. РІВНІ МОВИ В СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ (SPRACHEBENEN IM MITTELHOCHDEUTSCHEN)
LEKTION 1. VOM ALTHOCHDEUTSCHEN ZUM MITTELHOCHDEUTSCHEN
2. Лисейко Л.В. РІВНІ МОВИ В СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ (SPRACHEBENEN IM MITTELHOCHDEUTSCHEN)
LEKTION 2. DER DEUTSCHE SPRACHRAUM IN DER MITTELHOCH- DEUTSCHEN PERIODE
3. Лисейко Л.В. РІВНІ МОВИ В СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ (SPRACHEBENEN IM MITTELHOCHDEUTSCHEN)
LEKTION 3. UMLAUT IM MITTELHOCH- DEUTSCHEN
4. Лисейко Л.В. РІВНІ МОВИ В СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ (SPRACHEBENEN IM MITTELHOCHDEUTSCHEN)
LEKTION 4. MITTELHOCHDEUTSCHE KONSONANTEN
5. Лисейко Л.В. РІВНІ МОВИ В СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ (SPRACHEBENEN IM MITTELHOCHDEUTSCHEN)
LEKTION 5. MITTELHOCHDEUTSCHE VERBEN
6. Лисейко Л.В. РІВНІ МОВИ В СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ (SPRACHEBENEN IM MITTELHOCHDEUTSCHEN)
LEKTION 6. MITTELHOCHDEUTSCHE TEMPUSFORMEN
7. Лисейко Л.В. РІВНІ МОВИ В СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ (SPRACHEBENEN IM MITTELHOCHDEUTSCHEN)
LEKTION 7. DAS MITTELHOCHDEUTSCHE SUBSTANTIV
8. Лисейко Л.В. РІВНІ МОВИ В СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ (SPRACHEBENEN IM MITTELHOCHDEUTSCHEN)
LEKTION 8. DAS MITTELHOCHDEUTSCHE ADJEKTIV
9. Лисейко Л.В. РІВНІ МОВИ В СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ (SPRACHEBENEN IM MITTELHOCHDEUTSCHEN)
LEKTION 9. DAS MITTELHOCHDEUTSCHE PRONOMEN
10. Лисейко Л.В. РІВНІ МОВИ В СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ (SPRACHEBENEN IM MITTELHOCHDEUTSCHEN)
LEKTION 10. DIE MITTELHOCHDEUTSCHE SYNTAX
11. Лисейко Л.В. РІВНІ МОВИ В СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ (SPRACHEBENEN IM MITTELHOCHDEUTSCHEN)
MITTELHOCHDEUTSCHE TEXTE
12. Лисейко Л.В. РІВНІ МОВИ В СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ (SPRACHEBENEN IM MITTELHOCHDEUTSCHEN)
QUELLENVERZEICHNIS
13. Лисейко Л.В. РІВНІ МОВИ В СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ (SPRACHEBENEN IM MITTELHOCHDEUTSCHEN)