Методична серія - Програма і питання до іспиту для вступу до аспірантури зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика судова експертиза

Кириченко С.А., Ланцедова Ю.О., Ткач Ю.Д. Програма і питання до іспиту для вступу до аспірантури зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика судова експертиза / За наук. ред. проф. О.А. Кириченка. – Миколаїв: Вид-во МДГУ, 2006. – Вип. 61. – 20 с.
1. Кириченко С.А., Ланцедова Ю.О., Ткач Ю.Д. Програма і питання до іспиту для вступу до аспірантури зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика судова експертиза