Методична серія - КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ


1. Титулка
2. Мета і завдання дисципліни
3. Організаційно-методичні вказівки
4. Програма курсу КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
5. Плани семінарських занять
6. Завдання та методичні матеріали для самостійної роботи
7. Програма навчального курсу
8. План семінарських і практичних занять
9. Завдання для самостійної роботи при вивченні особливої частини КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
10. Контрольні питання з курсу
11. Контрольні питання з курсу (особлива частина)
12. Список рекомендованої літератури
13. Словник дисципліни