Курс лекцій - КУРС ЛЕКЦІЙ З КРИМІНАЛІСТИКИ. ВИПУСК 184.

Викладено поняття і різновиди антиделіктних слідів,
трас і субстанцій, співвідношення цих понять, на підставі
чого запропоновано визначення слідознавства, трасології і
субстанціології. Розглянуто класифікацію слідів за слідо-
утворюючим об’єктом, механізмом утворення і розмірними
характеристиками. Особливу увагу приділено різновидам і
класифікації відбитків папілярних візерунків пальців рук
людини.
Детально викладено загальні правила збирання та
особистого дослідження слідів людини, слідів транспортних
засобів, знарядь злому та інших різновидів слідів. Окремо
розглянуто загальні положення методики експертного
трасологічного і субстанціологічного дослідження.
Для студентів і викладачів юридичних вузів та практичних
співробітників антиделіктних органів.
ОСНОВИ СЛІДОЗНАВСТВА
1. КИРИЧЕНКО О.А. ОСНОВИ СЛІДОЗНАВСТВА