Курс лекцій - КУРС ЛЕКЦІЙ З КРИМІНАЛІСТИКИ. ВИПУСК 185.

Викладено періодизацію розвитку вітчизняної криміна-
лістики і стислу характеристику кожного з періодів. На під-
ставі аналізу близько 200 існуючих дефініцій криміналістики за-
пропоновано її поняттєутворюючі ознаки, першу і другу
концепції визначення поняття даної науки та ордистики, їх
дисциплінарних зв’язків. Вивчення системи близько 500 існу-
ючих підручників з криміналістики стало основою для новітньої
системно-структурної будови і змістовно-тематичного напов-
нення базового навчального курсу цієї науки, розкриття
сутності дидактичних основ чотириступеневої криміна-
лістичної освіти юристів, забезпечення даного процесу ета-
лонним, ретроспективним і базовим навчальним курсом і
системою спецкурсів.
Розроблено для студентів юридичного факультету Чорно-
морського державного університету ім. Петра Могили. Може
бути корисним для викладачів і студентів інших юридичних
вузів і співробітників антиделіктних органів та представни-
ків інших напрямків юридичної діяльності.
ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ, ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА, ДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ І ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ.
1. КИРИЧЕНКО О,А, ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ, ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА, ДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ І ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ.